terug

Opgraving, Achter de Kamp 2006

Achter de Kamp

2006

Voorafgaand aan een groot bouwplan is in 2006 een locatie tussen de eerste en tweede stadsmuur archeologisch onderzocht. Bij het onderzoek van dit terrein, gelegen aan de straat Achter de Kamp, speelde de vraag over de ontwikkeling van agrarisch naar stedelijk in de late Middeleeuwen een hoofdrol. Bij de opgraving kwamen sporen van prehistorische bewoning tevoorschijn. Niet geheel verrassend, omdat de locatie op de flank van een grote dekzandrug ligt, waarop veel bewoning uit de IJzertijd voorkomt. De eerstvolgende sporen zijn sloten uit de 13e- vroeg 14e eeuw, die dienden om het terrein te ontwateren en daarmee geschikt(er) te maken voor bebouwing en bewoning. Uit deze periode dateren ook de resten van een houten boerderij, die na een kort gebruik, nog in de 14e eeuw is verlaten en afgebroken, waarna het terrein is opgehoogd en opnieuw isbebouwd, maar nu met bakstenen gebouwen. Op het noordwestelijke deel van het terrein kwam in de tweede helft van de 15e eeuw een groot stenen huis, met de voorzijde aan de Kamp. Het zuidelijk deel van het opgravingsterrein bleef lang onbebouwd. De oudste bebouwing aan de Achter de Kamp-zijde dateert uit de 16e eeuw. Een ronde bakstenen fundering voor een kuip en een grote hoeveelheid hoornpitten wijzen op het ambacht van een leerlooier, die hier zijn bedrijf heeft uitgeoefend in de 16e en begin 17e eeuw. Tegen het einde van de 17e/ begin 18e eeuw raken ook de open achterterreinen bebouwd, een aanwijzing voor het schaarser worden van de ruimtes binnen de stad. Er zijn aanwijzingen dat zich hier een smid of een rademaker heeft gevestigd. Alle funderingen zijn door de eeuwen heen vele malen opnieuw gebruikt. Ook blijkt dat de huizen een aantal malen zijn verbouwd.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, ADK'06, 17913

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview