terug

Opgraving, Appelmarkt afvalberging

Appelmarkt afvalberging

2008-2009

Vooruitlopend op de plaatsing van ondergrondse afvalberging, is het plein de Appelmarkt archeologisch onderzocht. De aangetroffen resten beslaan de periode 13de eeuw tot heden. Het terrein is van oorsprong erg nat geweest, langs de noord en oostkant heeft zelfs water gestroomd. Middels beschoeiingen en ophogingen heeft men vanaf de 13de eeuw geprobeert het terrein hoger en droger te krijgen. In eerste instantie tevegeefs, zoals een dikke overstromingslaag aangeeft. Maar eenmaal droog, is het terrein in de 14de eeuw in gebruik genomen door de kanunniken van het Kappitel van St. Joris. Met een imposante muur hebben zij hun terrein afgesloten van de 'aardse'wereld. Een grote brand in de 16de eeuw maakte korte mette met de muur en de huizen die erbinnen stonden - ze werden echter direct daarna herbouw. Het gebruik daarvan was echter van korte duur; rond 1580 (de Alteratie) zijn de kanunniken vertrokken en is het gebied in handen van de stad gekomen - en alle bebouwing platgegooid. Sindsdien is het openbaar gebied, het plein zoals we dat nu nog kennen.

De resultaten van het archeologisch onderzoek zijn uitgangspunt geworden voor de inrichting van het plein. Door niveauverschil en kleurgebruik in bestrating is de voormalige waterloop onderscheiden van het hogere landdeel. De grens tussen beide, de lijn waar de beschoeiing is aangetroffen en de omheiningsmuur heeft gestaan, is in de bestrating gemarkeerd met een natuurstenen rand, waarin de verschillende beschoeiingsvormen (muur, vlechtwerk en hout) zijn weer gegeven. Een zitplaat(s) met zuil van natuursteen, waarin enkele vondsten zijn verwerkt, fungeert als blikvanger op het plein.

Bijlage openen

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, AP'08, 32432

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview