terug

Opgraving, Appelmarkt/Groenmarkt 1997

Appelmarkt-Groenmarkt

1997

Het vervangen van de bomen op de Groenmarkt vormden aanleiding voor archeologisch onderzoek: oude bomen zouden worden gerooid en op andere plekken zouden nieuwe bomen worden geplaatst. Het uittrekken van de oude stronken met wortels en het graven van ruim één meter diepe gaten voor de nieuwe kluiten betekende een zodanige bodemverstoring dat het nog aanwezige bodemarchief zou worden verstoord. Een bodemarchief dat, zoals uit archieven al bekend, een kerkhof bevat: het Sint Joriskerkhof. De opgravingan op de Groenmarkt in oktober 1997 maakte veel toeschouwers duidelijk hoe dicht de geschiedenis in Amersfoort onder het oppervlak zit en hoe dynamisch de stad met zijn verleden omgaat: vrij dicht onder de bestrating werden de eerste graven aangetroffen, op nog geen 20 cm diepte. Het botmateriaal uit deze bovenste graven was erg vergaan. Ze konden wel vrijgelegd worden, maar moeilijk meegenomen. De dieper liggende - en dus oudere - graven zijn beter bewaard gebleven. Tot op een diepte van 1.5 m onder het straatoppervlak is er, in 6 lagen boven op elkaar, begraven. Van het kisthout is vrijwel niets terug gevonden, maar dat men wel in kisten is begraven was duidelijk te zien: rijen roestige nagels gaven aan waar de planken van de kisten gezeten hebben. Het betrof telkens een eenvoudig rechthoekig model. Ook kledingsresten zijn niet teruggevonden op één enkele knoop na. Men werd blijkbaar niet volledig gekleed begraven: rijen kleine koperen speldjes langs het lichaam duiden eerder op een dichtgespeld doodskleed. De kisten zijn allemaal netjes naast en op elkaar geplaatst, met het hoofd in het westen en voeten in het oosten, de gebruikelijke richting binnen de christelijke traditie. Dat het kerkhof wat overvol begon te raken blijkt niet alleen uit de hoeveelheid graven bovenop elkaar, maar ook uit het verschijnsel dat men bij het graven van een nieuw graf een aantal maal een ouder graf heeft vergraven of deels heeft moeten ruimen. De daarbij vrijgekomen botten werden dan vaak in het nieuwe graf (naast, onder en op de kist) herbegraven. Om deze reden zijn een deel van de graven niet meer compleet, en andere graven juist overcompleet.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, AGM'97, 26670

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview