terug

Opgraving, Breestraat 20, Mavo

Breestraat 20

1992

In het voorjaar van 1992 kwam door de sloop van een schoolgebouw een groot terrein tussen de Breestraat en de Westsingel voor archeologisch onderzoek beschikbaar. Verwacht werd hier een lang stuk van de eerste stadsmuur te kunnen opgraven, inclusief het verdedigingssysteem met grachten en wallen buiten de muur. Van de stadsmuur is echter geen enkel spoor aangetroffen. Niet ter hoogte van de gevellijn, zoals verwacht, en niet verder van de Breestraat af, waar wél de vele duikende lagen van de binnenste gracht zijn aangetroffen. De meest aannemelijke plaats lijkt dus onder de huidige Breestraat. De straat zal door de sloop van de muur iets breder zal zijn geworden.

Over de grachten valt wat meer te zeggen: vrij direct onder de gevellijn van de Breestraat begint de gegraven oever (met een helling van bijna 40°) met een wat vettige zwarte vulling en 13de eeuws aardewerk. Het is aannemelijk dat de voet van de stadsmuur in het water heeft gestaan, daar de oever zeer dicht bij de vermoedelijke plaats van de stadsmuur begint. Duidelijk zichtbaar was dat de gracht aan de muurkant langzaam verlandde. De voet van de muur viel langzaam droog. Minstens één keer heeft men de gracht opgeschoond, gebaggerd en uitgediept. Op 7 meter uit de gevellijn komt de andere oever weer omhoog en 10 meter uit de gevellijn markeert een stijl naar beneden duikende ingraving met beschoeiingen de oever van een tweede (de huidige) gracht aan. Of er op het tussenliggende een wal heeft gelegen, was archeologisch niet te zien. De eventuele wal zal zeker gebruikt zijn om de binnenste gracht te dempen.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, BRE 20, 26735

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview