terug

Opgraving, Breestraat 1985

Breestraat

1985

De in de jaren twintig van 20ste eeuw gebouwde markthallen aan de Breestraat (nrs. 21 en 23) zijn eind mei 1984 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Archeologisch onderzoek wees aan dat het terrein aan het begin van de 13de eeuw als akkers en weidegrond in gebruik is genomen en ontwaterd door middel van verkavelingssloten. Het terrein is aan het einde van de 15de eeuw (aan de Breestraat) en in de 16de, 17de eeuw (aan de Paternosterstraat) opgehoogd en geschikt gemaakt voor de bouw van huizen. Behalve keldertjes, water- en beerputten troffen de archeologen verschillende vloerniveaus aan van plavuizen, keien en leem; het hierbij gevonden aardewerk dateert uit de 16de tot en met de 18de eeuw.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, BRE'85, 26763

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview