terug

Opgraving, Grote Koppel nr. 14

Grote Koppel 14

2002-2003

Al vroeg in de ontwikkeling van de stad is sprake van bebouwing aan de Grote Koppel, de noordzijde van de Eem, de Nieuwe Eem. Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer van 1560 zijn al huizen aangegeven. Bij archeologisch onderzoek aan Grote Koppel is meerdere malen de bedding van de Oude Eem aangetroffen. Deze was hier 12 m breed en 2 m diep. De huidige eemloop, de Nieuwe Eem, is gegraven in de 14de eeuw. De oude rivierloop raakt in de loop der tijd buiten gebruik en steeds smaller. Het schamele restant is in de 20ste eeuw uiteindelijk dichtgegooid. De opgravingterreinen ter plaatse van Grote Koppel 14 bevindt zich in de zone tussen de Nieuwe en de Oude Eem in. De oudste sporen zijn greppels, die parallel aan de oude Eem zijn gegraven in de 14de en 15de eeuw. Ongeveer een eeuw later is men de terreinen gaan ophogen om deze voor bewoning geschikt te maken. De 16de /17de - eeuwse huizen zijn van baksteen en in latere perioden bouwt men diverse keldertjes en waterputten op deze percelen. Heel opmerkelijk was de vondst op het perceel van Grote Koppel 14 van zes enorme, stenen kanonskogels, en een 16de /17de - eeuwse ophogingslaag.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, GK 14, 3581

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview