terug

Opgraving, Grote koppel 5 en 6

Grote koppel 5 en 6
route

2008

Voorafgaande aan nieuwbouw zijn de percelen Grote Koppel 5 en 6 archeologisch onderzocht. De oudste sporen bestonden uit een akkerlaag met twee oost-west gerichte sloten, die gezien de aardewerkvondsten in de tweede helft van de 14de eeuw zijn gedempt. Het terrein had tot die tijd duidelijk een agrarische functie. Tegelijkertijd met de demping van de sloten is het terrein opgehoogd. In dezelfde tijd werd de Nieuwe Eem gegraven (de oorspronkelijke oude Eemloop lag meer naar het oosten) en in de opgraving is het oude talud ervan aangetroffen, met resten van een houten beschoeiing. Volgens historisch gegevens bouwde men een 'haven en veerkay buiten die Poorten'. In de loop van de 15de eeuw werd op het terrein een pakhuis neergezet waarvan het fundament is opgegraven. Het pakhuis stond loodrecht op de Eemoever. In de 16de eeuw werd het pakhuis afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, GK 5-6, 30912

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview