terug

Opgraving, Hof 11-12 (1991)

Hof 11-12

1991

Reeds in de 12e eeuw, zo blijkt uit archeologisch onderzoek, heeft hier een houten huis gestaan, waarvan paalgaten en fragmenten vlechtwand zijn teruggevonden. De bewoning bevond zich op een relatief hoge en dus droge zandkop, net als veel van de vroegste bewoning in Amersfoort (aangetrokken door de aanwezigheid van de bisschoppelijke hof) plaatsvond op door water of moeras omgeven zandkoppen. In de 14e eeuw is een stenen huis op deze plaats gebouwd (baksteenformaat 27x13x6 cm). Van dit huis zijn eveneens diverse leemvloeren aangetroffen, met op de jongste - uit de 15de - eeuw een stookplaats, van welk type er in Amersfoort al verschillende zijn opgegraven. Deze worden eigenlijk altijd geassocieerd met bierbrouwerijen. Uit een latere periode stamt een beerput, waarin veel majolica, tegels, roodbakkend aardewerk en een olijfkruik uit Sevilla, uit de 17de eeuw.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, HOF 11-12, 26741

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview