terug

Opgraving, Kerkstraat/Muurhuizen, 1984

Kerkstraat-Muurhuizen

1984

Archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw van het (voormalige) R.O.B.-complex leverde akkers en verkavelingssloten uit het eind van de 12de en het begin van de 13de eeuw op. Opvallend was een oost-west lopend brede (natuurlijke?) waterloop met een beschoeiing van rijen palen, vlechtwerk en liggend hout. De vroegste sporen van huizen bevonden zich langs de Muurhuizen; een leemvloer met een haardplaats, van een huis dat zeker uit het begin van de 14de eeuw moet dateren. Elders op het terrein bevonden zich resten van huizenbouw (baksteenfunderingen, vloeren, water- en beerputten) uit de 16de eeuw en later; andere plekken zijn steeds onbebouwd gebleven en hebben als binnenplaatsje of tuin gediend, zoals ook op oude kaarten te zien is.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, KM'84, 26685

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview