terug

Opgraving, Krankeledenstraat 20-22, 2003

Krankeledenstraat 20-22

2003

In de binnenstad werd een kort, maar zeer interessant onderzoek verricht aan de Krankeledenstraat nadat daar twee pandjes (nrs. 20 en 22) zijn afgebroken. In het buurpand, Krankeledenstraat 24, is in 1947 een opmeting gedaan van de eerste stadsmuur van rond 1300, die daar enkele meters achter de rooilijn van de straat lag. Dit is opmerkelijk, omdat bij archeologisch onderzoek is gebleken dat de stadsmuur elders onder de voorgevels van de Muurhuizen lag, die daarop gefundeerd waren. De meting bleek te kloppen: ongeveer zes meter achter de huidige rooilijn werd een muurfragment aangetroffen, gemetseld van de grote bakstenen, waarvan het formaat (circa 28x14x7cm) typerend is voor de eerste verdedigingsmuur. De stadsmuur was direct op het schone zand gefundeerd, op funderingshoogte ruim 70 cm dik en bovengronds ongeveer 50 cm dik. De bewaarde hoogte was drie meter vanaf funderingsniveau. Direct achter de stadsmuur begon de gracht, waarvan de insteek duidelijk waarneembaar was. Waar zich nu tuinen bevinden, bevond zich in de tijd dat de muur nog functioneerde water. De gracht zal toen een breedte hebben gehad, die zeker drie maal zo breed als de huidige Westsingel was. Het is een omgrachting geweest met een singel (een smalle strook grond) in het midden, een dubbele gracht dus. De eerste stadsmuur was nog niet eerder zo goed in doorsnee gezien als hier bij de Krankeledenstraat.

Bijlage openen

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, KLS 20-22, 5017

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview