terug

Opgraving, Mooierplein

Mooierplein

1998

In 1998 ging de eerste archeologen-schop de grond in op het Mooierplein, voorafgaand aan het bouwproject 'het Drakennest'. Van de net daarvoor gesloopte schamele 18de en 19de eeuwse huisjes was vrijwel niets overgebleven. Duidelijk zichtbaar waren wél de kelders, funderingen en muren van 16de en 17de eeuwse gebouwen, waartussen de forse fundering van het 15de eeuwse pand 'de Keegelbaan' zeer dominant aanwezig was. Van groot belang voor de ontstaansgeschiedenis van Amersfoort zijn de vele 11de en 12de eeuwse sporen van houten bebouwing en boerderijen, die op een dieper niveau zijn aangetroffen: In de pre-stedelijke geschiedenis van Amersfoort is sprake van een boeren nederzetting. In een oorkonde van 1028 wordt bevestigd dat het klooster op de Heiligenberg recht heeft op tienden op akkerland te 'Amersfoirde' (tevens de oudste vermelding van de plaatsnaam). Met de vondst op het Mooierplein van de boerderijen en vele andere sporen uit de 11de en 12de eeuw lijkt het dat we nu de nederzetting hier daadwerkelijk kunnen lokaliseren. De oriëntatie van de houten drie-schepige boerderijen was noord-zuid. De forse bakstenen fundering van het pand 'de Keegelbaan' met haar brede muren (bijna één meter dik), vele leemvloeren en een gestuukt keldertje was één van de meest in het oogspringende verschijnselen op de opgraving. De brede fundering heeft een afmeting van 12 meter bij 6 meter, en bleek op een ongebruikelijke wijze gefundeerd: op een rij van vele enorme veldkeien. De bakstenen zijn niet secundair gebruikt en het uniforme formaat (27x13,5x7) is vergelijkbaar met dat van de bakstenen uit de eerste stadsmuur. Deze stadsmuur dateert van circa 1300; tot in de eerste helft van de 14de eeuw gebruikte men in Amersfoort dit formaat baksteen. Deze datering van de fundering werd bevestigd door de vondst van een vroeg 14de eeuws steengoed kannetje onder in de fundering. Daarmee blijkt dit gebouw dus een van de eerste bakstenen huizen in de stad! Voor die tijd is het ook een zeer fors, en dus markant en belangrijk pand in de jonge stad.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, MP'98, 26618

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview