terug

Opgraving, Muurhuizen 185 (1998)

Muurhuizen 185

1988

De eerste stadsmuur is rond 1300 gebouwd, en verving wellicht een aarden omwalling. Het gebruikte steenformaat is ongeveer 27x13x6. Aan de stadzijde van de muur liep een weergang, die op bogen rustte. Aan de landzijde van de muur lag een dubbele gracht met een strook grond er tussen, waardoor het voor belegeraars moeilijk was de muur te bereiken. Toen omstreeks 1450 de tweede ommuring rond de stad was voltooid en de eerste muur haar functie had verloren, werden op deze plaats de 'Muurhuizen' gebouwd. De gracht die het dichtst langs de langs de muur liep werd hierbij aangeplempt. De bodem van het achterterrein van het onderzochte 15de eeuwse muurhuis bestond dan ook uit zwarte humeuze grond: grachtvulling. De achtermuur van het huis stond echter ook op de plaats waar aanvankelijk de stadsgracht stroomde. Dit verklaart de enorme diepte van de spaarbogenfundering van de achtermuur van het huis; men heeft vaste grond gezocht en moest daarvoor de bodem van de oorspronkelijke gracht bereiken. Blijkbaar verzakte de muur desondanks richting gracht en heeft men toen een reusachtige steunbeer aangelegd. De voorgevel van het muurhuis rustte op een weliswaar niet zo diep gefundeerde muur, maar was wel zeer breed: 95 cm. Duidelijk werd echter wel dat deze muur niet op spaarbogen rustte. De eerste laag stenen was aan de straatzijde gelegd op een pakket kalkmortel en aan de grachtzijde direkt op het schone zand. De steenformaten in deze muur zijn 28x14x7 en 26x13x7. Deze maten komen overeen met die van de eerste stadsmuur; alles wijst erop dat de resten van de eerste stadsmuur hier de fundering vormt van de huidige voorgevel van het muurhuis.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, MUU 185, 26806

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview