terug

Opgraving, Rochuskapel, Armen de Poth (2002)

Rochus Kapel, Armen de Poth

2002-2003

Naast de Rochuskapel in het hofje van Armen de Poth is voorafgaand aan de bouw van een fietsenstalling archeologisch onderzoek uitgevoerd. De Rochuskapel is gebouwd op het terrein van de Pothbroeders. Hier bevond zich ook het Pesthuis, waarvan de vroegste vermelding uit 1500 is. De kapel heette ook de pestkapel en Sint Rochus is schutspatroon van pestlijders. De Zwarte Dood eiste zijn slachtoffers ook in Amersfoort, ze werden in het pesthuis verpleegd en bij de Rochuskapel begraven. In een kleine werkput van negen bij twee meter en ruim twee meter diep zijn meer dan 40 graven aangetroffen. De skeletten zijn goed bewaard gebleven, maar van de houten kisten is niets over; enkel de ijzeren kistspijkers zijn bewaard gebleven. De skeletten waren alle noord-zuid gericht, waarbij opvalt dat sommige met het hoofd naar het noorden lagen en andere met het hoofd naar het zuiden. In de christelijke traditie is een oost-west oriƫntatie, met het hoofd richting westen, gebruikelijker. Hier heeft men mogelijk de noord-zuid richting van de kapel als grafrichting aangehouden. Waarom de kapel zelf ook niet de gebruikelijke oost-west oriƫntatie heeft gekregen, vooralsnog onbekend, het heeft wellicht met de richting van de straat te maken waarop de kapel haaks is gebouwd. Een voorlopige studie aan het botmateriaal leverde direct al interessante gegeven op. De skeletten zijn vooral van kinderen en jongvolwassenen . Aangezien de pestslachtoffers uit het nabijgelegen weeshuis hier ook ter verpleging werden gebracht en begraven, zou het onderzochte gedeelte van de begraafplaats wel eens speciaal voor de aan pest gestorven weesjes kunnen zijn gebruikt. Naast de meer gebruikelijke vondsten als haar- en doodskleedspelden, is hier een bijzondere vondst gedaan. Op de schedel van een jonge vrouw is een hoofdijzer aangetroffen. Dit is de metalen beugel, waarmee het kapje op het hoofd werd vastgezet. De uiteinden van het ijzer die ter hoogte van de wangen uit het kapje staken, bestaan uit gestileerde dierenkoppen met oogjes waaraan een bedeltje kon worden bevestigd.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, ROCH'02, 3576

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview