terug

Vooronderzoek, Vathorst V – Veenweg

Vathorst V – Veenweg

2001

In het uiterste noorden van de gemeente Amersfoort is voorafgaand aan de bouw van de nieuwbouwwijk Vathorst archeologisch onderzoek uitgevoerd. De onderzochte terreinen hebben zwaar geleden onder de laatmiddeleeuwse ontginningen, de latere intensieve landbouw en de naoorlogse ontzandingen en ontgrondingen in de 20ste eeuw. Ondanks dat vele van de dekzandruggen hier zijn verstoord, afgegraven en geëgaliseerd, waren hier er daar sporen uit de prehistorie bewaard gebleven, waaruit blijkt dat door het gehele gebied in de prehistorie mensen actief zijn geweest op de dekzandruggen. Vanaf de periode direct na de laatste IJstijd, in de Midden-Steentijd, vormden deze hogere gronden een ideale habitat voor groepen van jagers/verzamelaars. De sporen die zij achterlieten, zijn met name aangetroffen in de overgangszone van de hoger gelegen dekzanden naar de laaggelegen venige gebieden en bestaan voornamelijk uit resten van tijdelijke jagerskampjes. Enkele grote haardkuilen bevatten werktuigjes van vuursteen.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, VAT V, 3568

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview