terug

Opgraving, Isselt de Birkt

De Birkt. Isselt

2000

De aanleg van een groot bedrijventerrein bij Isselt en De Birkt is voorafgegaan door archeologisch onderzoek. De aanwezigheid van een kleine dekzandrug ter hoogte van de Birkt en het nabijgelegen archeologische rijksmonument de kapel Isselt maakt dit plangebied archeologisch interessant. In het gebied langs het spoor, dat op enkele oude kaarten de naam 'De Haar' draagt, is ter hoogte van de gesloopte boerderij 'de Geer' bewoning vanaf de 14de eeuw aangetroffen. In die tijd lag hier een houten boerderij; de kuilen waar de palen in hebben gestaan waren nog duidelijk als verkleuringen in de grond aanwezig. Vele sloten met een andere richting dan de recente sloten duiden aan dat de verkaveling oorspronkelijk georiƫnteerd was op de oude Soesterweg. Ter plaatse van waar, volgens de kaarten, ooit de boerderij 'Zandberg' heeft gestaan (ook wel 'het Oude Huis' genaamd) zijn sporen van houtbouw uit de 15de en 16de eeuw aangetroffen. Bij het middeleeuwse gerecht Isselt, waarin in de 14de eeuw (en waarschijnlijk al in de 13de eeuw) een huis met hofstede en 4 morgen land lag, is een 3 meter brede sloot aangetroffen, die ooit de scheiding tussen de heerlijkheid Isselt en het omliggende land van De Birkt vormde. Opvallend is dat de grond buiten de heerlijkheid een andere bewerking heeft gekend dan de grond erbinnen; de eerste is afgegraven, diep-geploegd en geƫgaliseerd, de tweede is vrijwel onbewerkt en vertoonde hier en daar zelfs een onverstoord bodemprofiel (podzol). In dit stuk land is een houten boerderij aangetroffen, uit het einde van de 13de of het begin van de 14de eeuw. Vele paalkuilen geven de plattegrond aan van een ruim 10 meter lang en bijna 7 meter breed houten gebouw. Er omheen zijn enkele greppels, sloten, kuilen en wat rundergraven aangetroffen.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, ISS'00, 43528

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview