terug

Opgraving, Wieken Vinkenhoef, terrein Besseling, Bloeidaal, Sint Pieters Blokland

Wieken Vinkenhoef, Besseling

Opgravingen vonden plaats in: 2003-2005, 2006, 2007, 2009

Het gebied rondom de Hogeweg is archeologisch gezien interessant, omdat het bestaat uit een forse dekzandrug met enkele beken rondom. Deze dekzandrug bestaat uit zand dat zich in de laatste IJstijd, toen Nederland het klimaat van een poolwoestijn had, door de wind werd afgezet.

Al in het Mesolithicum (Midden Steentijd, 8800 - 4900 voor Chr.) weren de dekzandruggen in het gebied rondom de Hogeweg bezocht. In deze periode leefde men nog niet in vaste nederzettingen, maar trok men in kleine groepjes rond.

Langs de Oude Lage Weg, ten noorden van de Hogeweg is een aantal kuilen uit 6800 voor Chr. gevonden met houtskool erin; de haardkuilen van tijdelijke kampementen. In de IJzertijd (800 - 12 voor Chr.) is de dekzandrug een zeer geliefde plaats voor vestiging. Mensen trokken niet langer meer rond, zoals in het mesolithicum, maar wonen - mogelijk gemaakt door de introductie van landbouw - in zelfvoorzienende nederzettingen. Deze nederzettingen hebben vaak de vorm van een of meerdere boerderijen, een aantal opslagschuurtjes (zgn 'spiekers') en eventueel een waterput of waterkuil.

Rond de Hogeweg zijn vele tientallen van deze boerderijen (men kan wel spreken van een heel dorp) uit de IJzertijd gevonden, met bijbehorende schuren, spiekers en waterputten op het erf.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, WV-BES, 5095

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview