terug

Vooronderzoek, Wieken Vinkenhoef, uitbreiding Gronddepot

Wieken Vinkenhoef, Gronddepot

Opgravingen vonden plaats in: 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,2009

Dat de forse dekzandrug rondom de Hogeweg niet alleen voor de prehistorische mens interessant was, blijkt uit de vele tabaksplantages die hier vanaf de 17de eeuw hebben gelegen.

Bij de grootschalige opgravingen die voorafgaand aan de bouw van het bedrijventerrein zijn uitgevoerd, zijn naast alle prehistorische bewoningssporen ook vele resten van tabaksschuren aangetroffen, veelal omringd door plantbedden.

Een aantal van de tabaksschuren komt sterk overeen met historisch afbeeldingen van tabaksschuren. Een klein aantal van de opgegraven schuren wijkt echter qua vorm duidelijk af en daar deze allemaal ouder zijn dan de oudste prent, betreft het hier een (onbekend) eerste type van de Amersfoortse tabaksschuur.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, WV-GD, 3866

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview