terug

Opgraving, Nimmerdor

Nimmerdor

2000

Dicht onder de grasmat van de twee voetbalvelden van het voormalig sportpark Nimmerdor, die zijn opgegraven voorafgaand aan de bouw van huizen, hebben de archeologen van Amersfoort de resten van een verdwenen dorp uit de 13de en 14de eeuw aangetroffen. In de zandige bodem tekenden zich de sporen af van minstens vier boerderijen, die hier in de periode van circa 1250 tot 1350 hebben gestaan. Het waren niet alleen de woonhuizen met aangrenzende stallen, maar ook de schuren, hooimijten, waterputten en erfafscheidingen. De gebouwen waren geheel uit hout en leem opgetrokken. Het dorp, waarvan de archeologen slechts een deel van hebben opgegraven, zou wel eens de opvolger van het 12de-eeuwse Leusden kunnen zijn, dat slechts enkele honderden meters van deze nederzetting verwijderd lag. De met ontbossing samenhangende verdroging, heeft de bewoners aangezet tot het verplaatsen van de nederzetting in noordelijke richting, daar waar de gronden lager en relatief natter zijn. In de Middeleeuwen werden nederzettingen in de loop van de tijd vaak verplaatst, de dorpen 'wandelden'. Als de nabijgelegen landbouwgrond was uitgeput, bracht men nieuw land in cultuur, waarbij de boerderijen verplaatst werden om dicht bij de akkers te blijven. Ook dit dorp is weer verlaten, ergens in de 14de eeuw. De vele (geheel verdroogde) waterputten onthullen mogelijk iets van de reden. Het is goed mogelijk dat nu wederom uitdroging de reden is geweest dat men het dorp heeft verlaten. Heeft men zijn heil verder in noordelijke richting gezocht om op nog lager gelegen gronden het boerenbedrijf voort te zetten? Wie weet heeft het in die tijd bloeiende en groeiende Amersfoort deze boeren gelokt. Een andere en meest dramatische mogelijkheid is, dat de grote pestepidemie die woedde van 1348 tot 1350 een groot aantal van de bewoners heeft geveld.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, NIM'00, 29096

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview