terug

Opgraving, Nieuwlandse weg 35, "Ganzenboerderij"

Nieuwlandseweg 35

1997

De Amersfoortse archeologen hebben in Nieuwland, voorafgaand aan de bouw van de grote nieuwe wijk, vele plekken onderzocht. Hierbij zijn vele vondsten uit de Midden Steentijd en uit de Middeleeuwen gedaan. Op de plaats van de voormalige boerderij de Akker (gesloopt in de jaren '60 van de vorige eeuw) restte niets ouds meer in de grond, maar op de 'bolle akker' ten zuidoosten van de voormalige boerderij werden twee prehistorisch potjes, zogenaamde Klokbekers, gevonden. De bekers van zeer bros aardewerk zijn vrijwel compleet en dateen uit ongeveer 2600 tot 2100 v.Chr., het Late Neolithicum. Het is mogelijk dat beide potten, en ook vuurstenen werktuigen die hier vlakbij gevonden zijn, afkomstig zijn van een nederzetting, maar complete Klokbekers duiden meestal op bijgiften in een graf. Van de bijbehorende grafheuvel is echter niets terug gevonden, noch iets van andere grafgiften of het graf zelf. Mogelijk zijn deze resten verdwenen bij de ontginning van het terrein of latere egalisaties. Ook kunnen beide Klokbekers (al in de middeleeuwen) door ploegen uit hun oorspronkelijke context gebracht zijn.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, NLW 35, 26638

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview