terug

Opgraving, Sneul 2, erf

Sneul 2

1994

Voorafgaand aan een groot nieuwbouwproject is archeologisch onderzoek uitegevoerd naar de bewoningsgeschiedenis en gebruik van het terrein van boerderij 'Sneul'. De vermoede gracht is aangetroffen en moet gezien de datering van de vondsten eruit, gedempt zijn in de 18de eeuw. Vele 13de-eeuwse sporen en vondsten wijzen op het vroegste gebruik en bewoning van dit terrein, twee eeuwen eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Over het hele terrein zijn een groot aantal dierengraven aangetroffen, met daarin oa. paarden en runderen.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, SNEU 2, 26594

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview