terug

Zocherplantsoen - Joodse Begraafplaats

Zocherplantsoen - Joodse Begraafplaats

2006

Bij de Bloemendalsebuitenpoort bevindt zich een oud bastion, waar aan de westzijde een 18de-eeuwse, joodse begraafplaats - hoewel niet meer in gebruik - aanwezig is. Aan de lege oostzijde van dit bolwerk zijn in 2006 bij archeologisch onderzoek de vergeten resten van een andere joodse begraafplaats aangetroffen, kleiner en ouder dan de bestaande aan de westzijde. De begraafplaats behoorde toe aan de eerste groep joodse immigranten die zich rond 1650 in Amersfoort mochten vestigen. Die eerste immigranten waren Sefardische joden (afgeleid van 'Sefarad', Hebreeuws voor 'Spanje'), nakomelingen van de Spaanse en Portugese joden die aan het einde van de 15de eeuw, ten tijde van de Inquisitie en Reconquista, het Iberisch Schiereiland waren ontvlucht. Vlak na hun vestiging in Amersfoort verwierven zij het eigendom van het terrein aan de oostzijde van het bastion en richtten dit in om er hun doden te begraven. Het archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de begraafplaats zich nog altijd in de bodem bevindt; er zijn dertien graven van zowel volwassenen als kinderen aangetroffen. De gehele begraafplaats bood in originele omvang naar schatting plaats aan 36 graven. Een grote ingraving, het restant van een loopgraaf met stelling uit WOII heeft echter enkele graven behoorlijk verstoord. In overleg met alle betrokkenen is besloten alle menselijke resten op de aangetroffen locatie te laten liggen en de begraafplaats in haar geheel te herstellen, zichtbaar te maken en te behouden.

Amersfoort beschikte dus weer over haar oudste joodse begraafplaats, die als unicum beschouwd mag worden, daar deze zich direct onder de vijf oudste, nog bestaande joodse begraafplaatsen van Nederland schaart.

Bijlage openen

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, ZJB'06, 17914

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview