terug

Vooronderzoek, Nefkensterrein, hoek korte Bergstraat-Vlasakkerweg

Korte Bergstraat-Vlasakkerweg

2003

Op de locatie van de voormalige garage Nefkens is in 2003 archeologisch onderzoek verricht. Aanleiding van het onderzoek is de nieuwbouw die op deze plaats zal gaan komen. Het terrein ligt op de flank van de Amersfoortse berg. De hoger liggende stuwwallen met name aan de randen in nabijheid van water werden reeds vanaf de prehistorie bewoond. Gedurende de Middeleeuwen lag het Nefkens terrein net buiten de tweede stadmuur, die in 1450 voltooid was. Het land werd gebruikt voor de akkerbouw. Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd dit deel van Amersfoort bebouwd. Op het terrein verrees toen een zeepfabriek.

Centrum voor Archeologie, gemeente Amersfoort, NEF'03, 5671

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview