terug

Slaperdijk

Eemland en het water - 1653

Wateroverlast dreigde steeds in de laaggelegen Gelderse Vallei. De Slaperdijk, die in 1653 werd aangelegd, was een belangrijke stap in de bescherming van de bewoners tegen het wassende water. De Gelderse Vallei was van oudsher een moerassig gebied, dat pas na afwatering kon worden ontgonnen . Het betekende wel dat het water altijd een bedreiging bleef. In de tweede helft van de zestiende eeuw was er rond Veenendaal zoveel turf afgegraven, dat daardoor de waterscheiding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei wegviel. Een groot gevaar dreigde: bij het doorbreken van de Grebbedijk kon nu de gehele vallei onder water komen te staan. Een gevolg was bovendien dat het Gelderse deel van de vallei naar het noorden moest afwateren. De bewoners in het zuiden kregen daarvoor echter geen toestemming van de grondeigenaren in het noorden, die zelf ook al te kampen hadden met wateroverlast. In 1651 bezweek de Grebbedijk en liep de gehele Gelderse Vallei onder water. De...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview