terug

Romeinse invloeden

Op de grens van de Romeinse wereld - 47 - ca. 400

Terra sigillata is luxe Romeins aardewerk. Aardewerk hoort typisch bij gevestigde samenlevingen: een groep jagers en verzamelaars kan niet lopen sjouwen met zware stenen potten. Het zijn ook de boeren die behoefte hebben aan potten en pannen, om voedsel in te bewaren en te bereiden. De vondst van terra sigillata toont ten eerste aan dat er een boerenbevolking was ontstaan in het Eemland, maar tevens dat deze boeren handel dreven met de Romeinen . De omslag van jagen en verzamelen naar landbouw ging heel geleidelijk maar had grote gevolgen voor de manier van leven. De vroege boeren bewerkten kleine akkers. Dat was zeer arbeidsintensief, maar leverde ook veel meer voedselzekerheid op. Het verbouwde voedsel moest worden bewaard en daartoe werden grote en kleine potten gebruikt. De technieken en versieringen van deze potten ontwikkelde zich in de loop van de tijd en daaraan herkennen we bepaalde culturen. Die culturen worden genoemd naar de vorm van het aardewerk. De Utrechtse...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview