terug

Oudste parochiekerk

Verbreiding van het christendom - vroege Middeleeuwen

De oudste kerk van Leusden wordt nu gedateerd op 750, en fungeerde als het centrum van bekering van de wijde omgeving. Vele andere kerken zijn als dochterkerk vanuit Leusden begonnen. Nog tot diep in de middeleeuwen was de kerk in Leusden de belangrijkste doop- en begraafkerk. In 2002 werd op de oude begraafplaats in Leusden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werden resten gevonden van nederzettingen van de Steentijd tot in de middeleeuwen. Een paar rijke graven uit de Merovingische periode toonden aan, dat hier toen een belangrijk centrum was gevestigd. Het ging misschien wel om de Villa Lisiduna, een belangrijk bestuurscentrum dat in de tijd van Karel de Grote al genoemd werd. Bij deze villa zal het oudste kerkje behoord hebben en van hier uit zullen missionarissen actief zijn geweest. Vanaf 1005 wordt de dorpskerk van Leusden officieel in de bronnen genoemd, als hij wordt geschonken aan de nabijgelegen abdij Hohorst. De kerk behoort, samen met Zeist en Doorn, tot de drie...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview