terug

Huis Ter Eem

Strijd met Holland en Gelre - 1347 - 1550

Op een strategische plek aan de Eem liet in 1347 de plaatsvervanger van de Utrechtse bisschop een kasteel bouwen. Dat was geen overbodige luxe. Eemland lag tussen de territoria van de Hollandse graven en de Gelderse hertogen in. Die beide landsheren lieten regelmatig een begerig oog vallen op het bisschoppelijk bezit. Om zich te kunnen verweren, moest de bisschop overgaan op verdedigingsmaatregelen, zoals de bouw van kastelen. De bisschop van Utrecht was namelijk niet alleen de geestelijk leidsman van onder anderen de Utrechters, ook was hij door de Duitse keizer benoemd tot bestuurder van een eigen territorium, het Sticht genaamd. Het Nedersticht kwam ruwweg overeen met de provincie Utrecht. Daarnaast was hij de hoogste autoriteit in het Oversticht, dat een groot deel van Noord-Nederland besloeg. Als territoriaal heerser kwam hij in conflict met zijn buren. Om zijn gebied te beschermen, bouwden de bisschop en zijn belangrijke ambtenaren, zoals de schouten van de stad Amersfoort,...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview