terug

Moderne Devotie

Amersfoort als religieus centrum - Eind 14e en 15e eeuw

Amersfoort groeide in de veertiende en vijftiende eeuw uit tot een religieus centrum voor heel Eemland. Lange tijd was de St. Joriskerk het belangrijkste godshuis in Amersfoort. Toen de bevolking toenam, werden twee kapellen bijgebouwd. Pas in de veertiende eeuw, toen de stad flink in omvang groeide, veranderde het religieuze landschap ingrijpend. Belangrijk was daarin de prediking van Geert Grote. Hij propageerde een ascetisch en eenvoudig christelijk leven en kreeg veel aanhangers. Hij vond dat ieder mens een persoonlijke band met God moest zoeken. De geestelijkheid was in zijn ogen als intermediair niet nodig. Dat werd hem door de kerk niet altijd in dank afgenomen. Grote's idealen liepen vooruit op veel denkbeelden van de Reformatie . De beweging van Geert Grote werd de Moderne Devotie genoemd en sloeg in Amersfoort erg aan. Kort na 1380 besloot een aantal van Grote's volgelingen samen te gaan wonen in een huis in de stad. Dit soort gemeenschappen kwam op meer plaatsen op. Een...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview