terug

Pyramide van Austerlitz

De Franse tijd - 1804

De patriotten hadden gehoopt een zelfstandige, democratische staat te stichten, de Bataafse Republiek. De Franse invloed bleef echter groot en de belangen van de machtige beschermer vielen lang niet altijd samen met die van de Bataven. Een opvallend monument dat aan deze tijd herinnert is de Pyramide van Austerlitz , opgeworpen door Franse soldaten. De Bataafse Republiek was in 1795 gesticht met hulp van de Franse legers en bleef een vazalstaat van Frankrijk. Napoleon Bonaparte kwam in Frankrijk als alleenheerser aan de macht en wilde heel Europa overheersen. Als generaal was hij zeer succesvol en won tegen de Oostenrijkers, Pruisen en Italianen belangrijke veldslagen. Alleen Engeland bleef buiten schot. De Bataafse Republiek zag hij vooral als een bondgenoot, die geld en soldaten diende te leveren. De democratische beginselen mochten daarvoor geen hindernis vormen. Toen de Bataven in zijn ogen niet volgzaam genoeg waren en een Engelse aanval dreigde, stuurde Napoleon eind 1803...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview