terug

Eemland onder koning Willem I

Vrijheid en vooruitgang - 1815-1840

Onder koning Willem I bleef een aantal door de Fransen ingevoerde vernieuwingen gehandhaafd. Zo waren de Fransen begonnen om het hele oppervlak van Nederland in kaart te brengen. Vervolgens konden alle percelen en hun eigenaar worden vastgelegd en werd een eerlijke grondbelasting ingevoerd. Voor die opmetingen werden vanaf kerktorens zoals de Onze Lieve Vrouwetoren en andere hooggelegen punten driehoeksmetingen verricht. In 1832 was het kadaster ongeveer klaar en kon de administratie worden gebruikt. Een andere belangrijke administratieve vernieuwing was de invoering van de burgerlijke stand. Vanaf nu hielden niet langer de kerken de geboorten, huwelijken en sterfgevallen van de Nederlandse burgers bij, maar deed de overheid dat. Wat ook bleef, was de vrijheid van godsdienst. Katholieken mochten nu hun eigen kerken stichten en openbare erediensten houden. Om een eind te maken aan conflicten tussen katholieken en hervormden werd besloten dat kerken in handen bleven van degeen die ze...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview