terug

Belgische vluchtelingen

De Eerste Wereldoorlog - 1914-1918

Nederland bleef neutraal in de Eerste Wereldoorlog , die van 1914 tot 1918 duurde. Neutraliteit betekende niet, dat we hier niets van die oorlog merkten. De handel liep terug, diverse grondstoffen en producten werden schaars en vluchtelingen kwamen soms met duizenden tegelijk ons land binnen. Van de miljoen Belgische vluchtelingen die naar het neutrale Nederland kwamen, verbleven er honderdduizend gedurende de hele Eerste Wereldoorlog in verschillende opvangcentra. Nog steeds herinnert het Belgenmonument in Amersfoort aan deze vluchtelingen. Onder hen bevonden zich zowel militairen als burgers. Het aantal vluchtelingen was het grootst van eind september tot begin oktober 1914, tijdens en na de gevechten om Antwerpen. In 831 van de in totaal 1120 Nederlandse gemeenten werden ze opgevangen. In Amersfoort moesten 15.000 mensen worden ondergebracht in een veel te kleine kazerne . Daarom werd er een tentenkamp van 900 tenten ingericht en werden de militairen daarna in barakkenkampen in...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview