terug

Valleikanaal

De crisisjaren - jaren '30

In de jaren '30 heerste er in Nederland een grote economische crisis . Tienduizenden waren werkloos. Om deze mensen toch een inkomen en werk te verschaffen, werden grote werkverschaffingsprojecten uitgevoerd. Een van die projecten was de aanleg van het Valleikanaal, waardoor de afwatering van de Gelderse Vallei werd verbeterd (1937-1940). Het was niet toevallig dat het besluit om het Valleikanaal aan te leggen werd genomen vlak na de totstandkoming van de Afsluitdijk. Voorheen was de waterstand van de Zuiderzee soms zo hoog, dat de Eem daarop niet meer kon afwateren. Dit leverde wateroverlast op in de lage gebieden onder Leusden en Woudenberg en tot in de Nude tussen Rhenen en Wageningen. Water uit de hooggelegen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zocht zijn weg naar de Gelderse Vallei en kon sinds de vervening van Veenendaal alleen naar het noorden worden afgevoerd. Bij grote regenval traden de beken die dit water opvingen, regelmatig buiten hun oevers en zorgden voor grote overlast...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview