terug

Eemland onder vuur

De Tweede Wereldoorlog - 1940-1945

In 1939 werd de Grebbelinie in staat van paraatheid gebracht. In de Grebbeliniedijk langs het Valleikanaal werden kazematten en loopgraven aangelegd. Men verwachtte de vijand uit het oosten. Duitsland, onder Adolf Hitler, wenste zich meester te maken van heel Europa en was in 1939 Polen binnengevallen. Nederland mobiliseerde. Aanvankelijk zou de Nieuwe Hollandse Waterlinie de hoofdverdediging vormen, maar later werd gekozen voor de Grebbelinie. Er werden kazematten en groepsschuilplaatsen gebouwd en op de dag van de Duitse inval boerderijen in brand gestoken die een vrij schootsveld belemmerden. De waterlinie werkte door het onderwater zetten van grote stukken land. Vanwege deze inundaties, die de vijand dienden tegen te houden, moest de bevolking langs de Grebbelinie vanaf het najaar van 1939 worden geëvacueerd. De onderwaterzetting van het land en de boerderijen dwong een groot aantal boeren in de omgeving van Leusden uit het inundatiegebied te vertrekken, met hun voorraden en vee...

Bron: Canon van Eemland

 
Info  Reacties canon Streetview