terug

Heinsiuslaan 45

Heinsiuslaan 45

Heinsiuslaan 45, Amersfoort

Architect: Wamelen, A.H. van
Functie: Woonhuis

Buitenwoonhuis gelegen op driesprong schuin tegenover Heinsiuslaan. Vertikale hoofdmassa op rechthoekige plattegrond met korte zijde naar straat. Een bouwlaag met steil afgewolfd pannen zadeldak haaks op weg. Symmetrische voorgevel met in midden rondboogingang. Aan weerszijden venster met luiken. Gevel wordt afgewisseld door geprofileerd bakstenen band boven ingang en vanaf eerste verdieping door houten betimmering die deels horizontaal en deels vertikaal is aangebracht. Op bouwtekening accentureerde klokkentoren - aanzet nog zichtbaar - vertikaliteit. Links schuin naar voren geplaatste garage, een bouwlaag en zadeldak, waardoor geheel horizontale indruk maakt. In rechter gevel erker. Voordeur origineel.

Motivering

Pand van betekenis als werk van tamelijk bekend Goois architect (vg. Frisia-woningen). Duidelijke kenmerken Amsterdamse School in bouwmassa. Ook als bouwtype waardevol.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 582

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview