terug

Van Effenlaan 10

Van Effenlaan 10

Van Effenlaan 10, Amersfoort

Architect: Sikma, T.
Functie: Schoolgebouw

Schoolgebouw gesitueerd op terrein omsloten door Feith-, Staring- en Van Effenlaan. Horizontale bouwmassa bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande vleugels met leslokalen van één bouwlaag besltoen door schilddaken van rode pannen. Op raakpunt van deze volumes torenachtig volume met hal afgedekt door overstekend tentdak met piron. Teruggelegen ingangspartij met trap ontworpen in symmetrie-as tussen vleugels. Gevels aan speelplaats zijn open van karakter en bezitten rechthoekige vensters met roedenverdeling. Gevels aan weg meer gesloten van aard door kleine rechthoekige vensters met roedenverdeling. Hoofdingang in zijgevel.

Motivering

School vertoont in bouwmassa grote verwantschap met school aan Van Assenraadstraat 2. Stedebouwkundig echter van minder betekenis. Goed voorbeeld van school met Amsterdamse School-invloeden vooral in opzet bouwmassa.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 533

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview