terug

Bloemendalsestraat 55

Bloemendalsestraat 55

Bloemendalsestraat 55, Amersfoort

Functie: Woonhuis

Pand gelegen in gevelwand van gepleisterde panden gebouwd op rechthoekige plattegrond met korte zijde naar weg. Twee bouwlagen besloten door schilddak met nok loodrecht op straat. De voorgevel is boven plint witgepleisterd en is symmetrisch van opzet. Aan weerskanten van hoge deur bevinden zich in verhouding hoge schuifvensters met segmentvormig bovenlicht. Roedenverdeling. De vensters op de eerste verdieping zijn rechthoekig van vorm en zijn voorzien van een kruisvormige roedenverdeling. Om de vensters is een omlijsting aangebracht rustend op consoles. In middelste vensteropening deuren. Hoge kroonlijst met in midden versieringsmotief.

Motivering

Beeldbepalend pand door situering, bouwmassa en detaillering van grote betekenis voor Bloemendalsestraat.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 465

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview