terug

Bloemendalsestraat 61-63

Bloemendalsestraat 61-63

Bloemendalsestraat 61-63, Amersfoort

Functie: Restaurant

Voormalige stadsboerderij, gebouwd op rechthoekige plattegrond met korte zijde naar Bloemendalsestraat gericht. Een schilddak van grijze pannen met nok haaks op B-straat bedekt een bouwmassa van één bouwlaag op plint. De voorgevel is het meest monumentaal door een hoge kroonlijst en een midden in het dakschild geplaatste dakkapel met vleugelstukken. In de in blokken gepleisterde gevel bevinden zich drie schuifvensters met roedenverdeling en een fraaie paneeldeur met facetten. Bovenlichten door roede verdeeld. Muurankers. De linker zijgevel is eveneens gepleisterd en bevat naast venster grote inrijdeuren. Ook in deze gevel en aan de achterzijde zijn muurankers.

Motivering

Zeldzaamheidswaarde van dit pand bijzonder groot. Een van de weinig overgebleven stadsboerderijen. Monumentale voorgevel. Beeldbepalend voor de Bloemendalsestraat.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 466

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview