terug

Bloemendalsestraat 66-72

Bloemendalsestraat 66-72

Bloemendalsestraat 66-72, Amersfoort

Architect: Keulen, J. van
Functie: Woonhuis

Direct aan weg gelegen blokje arbeiderswoningen. Ontworpen op rechthoekige plattegrond, een bouwlaag met geknikt zadeldak. Nok evenwijdig aan weg. Blokvormige dakkapellen met vleugelstukken. Plint en daklijst met consoles benadrukken horizontaliteit, terwijl venster- en deuropeningen met ontlastingsbogen ritme gevelwand bepalen. Rechthoekige vensters. Baksteenornamentieke detaillering door middel van banden, accentuering ontlastingsbogen en tegels in boogvelden. Zijgevel grotendeels begroeid.

Motivering

Pand goed voorbeeld van arbeiderswoningen daterend omstreeks eeuwwisseling van 19 naar 20e eeuw.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 469

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview