terug

Bloemendalsestraat 8

Bloemendalsestraat 8

Bloemendalsestraat 8, Amersfoort

Functie: Woonhuis

In gevelwand gelegen woonhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen met schilddak, waar van de nok haaks op de weg is gericht. De ongepleisterde gevel wordt besloten door een hoge kroonlijst. De voorgevel is drie vensterassen breed, waarbij de beganegrond links een deur met omlijsting bevat, in het midden een zesruits-venster en rechts een poort met rococo latei (afkomstig van de gevel tussen Muurhuizen 922 en 94) met daarboven een ellipsvormig venster. De raamopeningen zijn zowel onder als boven voorzien van rollagen. Grote dakkapel in het midden van het voorste dakschild.

Motivering

Pand in 1986 herbouwd naar voorbeeld van woonhuiz omstreeks 1850 met gebruik van rococo latei. Door de RDMZ als beelbepalend aangemerkt. Door bouwmassa en gevelgeleding van grote betekenis voor Bloemendalsestraat.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 449

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview