terug

Breestraat 72

Breestraat 72

Breestraat 72, Amersfoort

Soort: Dienstwoning
Functie: Woonhuis

In gevelwand gelegen woonhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen besloten door zadeldak met nog evenwijdig aan Breestraat. De ongepleisterde gevel is drie vensterassen breed en wordt bedekt door een kroonlijst. Op de beganegrond worden twee 15-ruits schuifvensters door een deur (links) geflankeerd, die van een bovenlicht met sierelement is voorzien. De eerste verdieping bezit drie negenruits-schuifvensters.

Motivering

Pand in 1972 herbouwd ter vervanging van vermoedelijk begin negentiende eeuws woonhuis. Door RDMZ aangemerkt als beeldbepalend. De bouwmassa, gevelgeleding en detaillering maken dit pand van grote betekenis voor de straatwand van de Breestraat.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 143

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview