terug

Dreyershofje 1

Dreyershofje 1

Dreyershofje 1, Amersfoort

Architect: Tak, C.B. van der
Functie: Woonhuis

Complex van 34 woningen gegroepeerd rond smal rechthoekig pleintje oorspronkelijk met plantsoen in midden, dat aan voor- en achterzijde door poortwoningen wordt afgesloten. De poortwoningen zijn ontworpen op rechthoekige plattegrond, één bouwlaag met zadeldak evenwijdig aan weg. In middenpartij wordt de rondboogdoorgang met sluitsteen benadrukt door topgevel, die daklijst doorsnijdt. Dakkapellen met lessenaarsdaken. De woningen aan lange zijde van plein gekenmerkt door horizontale bouwmassa's van een bouwlaag met zadeldak evenwijdig aan plein. Muurvlak doorbreekt op verschillende plaatsen daklijst met daarboven dakkapellen. Vensters oorspronkelijk voorzien van roedenverdeling. Voordeuren bezitten originele detaillering.

Motivering

Tamelijk geïsoleerd gelegen. Complex goed voorbeeld van stedebouwkundige visie uit jaren '30. Besloten geheel met eigen karakter. Eenheid tussen open en gesloten muurvlak door verdwijnen roedenverdeling verminderd.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 442

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview