terug

Grote Sint Jansstraat 1

Grote Sint Jansstraat 1

Grote Sint Jansstraat 1, Amersfoort

Functie: Woonhuis

Tamelijk geïsoleerd gelegen pand binnen gevelwand Grote Sint Jansstraat. Verticale bouwmassa op vierkante plattegrond, twee bouwlagen besloten door afgeplat schilddak. Wit gepleisterde voorgevel ter breedte van drie vensterassen bezit hoge kroonlijst. Beneden rechthoekige vensters met bovenlicht. Voordeur in rechter travee. Op verdieping drie rondboogvensters teruggelegen binnen geprofileerde omlijsting met driehoekige gaten op hoeken. Spaarvelden tussen verdiepingen. Blinde zijgevels.

Motivering

Pand door afwijkende detaillering opmerkelijk in straatwand, waarbij met name rondboogvensters en kroonlijst bepalend zijn.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 354

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview