terug

Kleine Spui 22-30

Kleine Spui 22-30

Kleine Spui 22-30, Amersfoort

Soort: Pijp
Architect: Zuiderhoek, D.
Functie: Woonhuis

Complex van vijf arbeiderswoningen gelegen in bocht Kleine Spui, waarbij gevelwand door bouwmassa's van verschillende hoogtes en verspringende rooilijn wordt geleed. Woningen ontworpen op rechthoekige plattegrond, één of twee bouwlagen besloten door pannen zadeldak met nok evenwijdig aan weg met rechts een risaliet van twee bouwlagen met zadeldak haaks op weg. Hoge ingangspartijen met bovenlicht voorzien van stervormige indeling wordt omlijst door pilasterachtige volumes met kroonlijst. Eenvoudige rechthoekige vensters met op eerste verdieping ijzerwerk.

Motivering

Complex goed voorbeeld van aangepaste nieuwbouw vlak na de oorlog. Detaillering gebaseerd op traditionele architectuur kenemerkend voor Delftse School. Zeldzaamheidswaarde in binnenstad.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 169

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview