terug

Koestraat 9

Koestraat 9

Koestraat 9, Amersfoort

Functie: Woonhuis

Geïsoleerd gelegen blokvormig pand ontworpen op vierkante plattegrond, twee witgepleisterde bouwlagen op plint besloten door hoge kroonlijst en schilddak met nok evenwijdig aan Koestraat. Twee schoorstenen. Symmetrische voorgevel ter breedte van drie vensterassen met voordeur in midden, geflankeerd door vooruitspringende omlijsting met kroonlijst. Levensboom in bovenlicht van voordeur. Rechthoekige schuifvensters met roedenverdeling. Gevelsteen rechts in voorgevel. Het pand is onlangs verbouwd en gerestaureerd, waarbij een nieuwe serre tegen de achtergevel is geplaatst.

Motivering

Burgemeesterswoning, gebouwd volgens opzet classicistisch herenhuis. Zeldzaam voor binnenstad.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 10008

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview