terug

Vijver 4-6

Vijver 4-6

Vijver 4-6, Amersfoort

Soort: Woningcomplex (arbeiderswoningen)
Functie: Wonen en praktijkruimte

In gevelwand gelegen dubbel pand op rechthoekige plattegrond, bestaande uit een bouwlaag met zadeldak, waarvan de nok evenwijdig aan de Vijver loopt. De gepleisterde gevel is symmetrisch van indeling met links en rechts een deur, waarboven twee zesruits schuifvensters zijn aangebracht met een in drie ingedeeld bovenlicht. Boven de gootlijst op klossen bevinden zich twee dakkapellen met wangen.

Motivering

Pand door RDMZ als beeldbepalend aangemerkt; door bouwmassa, gevelgeleding en detaillering van grote betekenis voor de straatwand van de Vijver.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 112

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview