terug

Zuidsingel 1

Zuidsingel 1

Zuidsingel 1, Amersfoort

Functie: Transformatorhuis

Transformatorhuisje, tamelijk geïsoleerd gelegen aan rand van Zuidsingel. Ontworpen op vierkante plattegrond, één bouwlaag met hoog opgaand, licht geknikt, zadeldak met nok haaks op weg. Voorgevel symmetrisch van opzet met dubbele stalen deur in midden op hoge plint. Ventilatiegaten in topgevel. Eveneens deur in zijgevel. Muurvlak opgetrokken uit lichtgele bakstenen met diepe lintvoeg.

Motivering

Pand door lichte geknikte dakvorm variant op veel voorkomend type. Door ligging direct aan weg enigszins oriëntatiepunt. Door dakoverstek en materiaalgebruik enige verwantschap met Amsterdamse School.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 317

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview