terug

Kerklaan 22

Kerklaan 22

Kerklaan 22, Amersfoort

Architect: Cuypers, P.
Functie: Pastorie

Pastorie behorend bij de R.K. St. Martinuskerk, teruggelegen gesitueerd aan zuidzijde van kerk met daarvoor grote tuin. Vertikale bouwmassa op L-vormige plattegrond, twee bouwlagen besloten door twee loodrecht op elkaar staande zadeldaken van leien. Hoekpartij van de west- en zuidgevel benadrukt door twee uitkragende trapgevels met klimmende rondboogmotieven. Rechthoekige vensters. Ontlastingsbogen, deels gekoppeld, uitkragende banden en muizentandlijst zijn voor detaillering van gevels van betekenis. Dakkapellen met tentdak en piron. Uitbouw voor zuidgevel van een bouwlaag met plat dak.

Motivering

Pand door bouwmassa en door relatie met kerk waardevol. Werk van P.J.H. Cuypers? Zeldzaamheidswaarde voor Hoogland en Amersfoort.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 12993

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview