terug

Leusderweg 110

Leusderweg 110

Leusderweg 110, Amersfoort

Architect: Hoogevest, G. van; Pothoven, H.A.
Functie: Kerk

Driebeukige kerk op rechthoekige plattegrond gelegen op hoek Leusderweg en Daltonstraat. Een bouwlaag door steunberen geleed in zeven traveeën besloten door zadeldak van grijze leien haaks op Leusderweg. Binnen muurvlak gelegen transept ter hoogte van vierde en vijfde travee met dubbele topgevel en zadeldaken haaks op Daltonstraat. Achter in noordgevel forse toren met in- en uitspringende vlakken, galmgaten en klok uitgevoerd in zwart, groen en rode kleuren. Aan weerszijden van twee grote toegangsdeuren onder luifel in voorgevel drie rechthoekige vensters met daarboven vier ramen, waarvan middelste twee hoger zijn. In zijgevels eveneens rechthoekige vensters die per travee met in traveeën transept drie grote glas-in-loodramen. Aanbouw tegen oostgevel.

Motivering

Pand kenmerkend voor kerkbouw uit jaren '20 , waarin stijlkenmerken van Amsterdamse School herkenbaar zijn, zij het in een strakke vormgeving. Toren oriëntatiepunt. Relatie met uitbreiding en ontwikkelingsgeschiedenis van Amersfoort. Werk van bekende Amersfoortse architecten.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 535

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview