terug

F. v Blankenheymstr 10

F. V Blankenheymstr 10

F. V Blankenheymstr 10, Amersfoort

Architect: Achterbergh, P. van
Functie: Woonhuis

Burgerwoonhuis gelegen in ensemble bepalend voor karakter F. van Blankenheymstraat. Kubusvormige bouwmassa, één bouwlaag, afgeplat schilddak, rode pannen. Trapsgewijs verspringende voorgevel, bepaald door uiterst opmerkelijke attica-achtige borstwering. Deze opzet verdeelt gevel in 3 traveeën. Links risaliet (2 vensterassen), rechthoekige vensters, bovenlicht. Plint, cordonlijsten, witte banden en bakstenen tandlijst geleden muurvlak. Ontlastingsbogen: rode en gele stenen met witte aanzetten en sluitstenen. Middelste travee met ingang en balkon op schoren. Rechter travee 1 vensteras, baksteenornamentieke band, grijs, rood en gele steen. Dakkapel met tentdak, piron, vleugelstukken. Rechts muur met bakstenen patr.

Motivering

Burgerwoonhuis door bouwtype, bouwstijl en ornament typerend onderdeel ensemble. Door situering, kleurgebruik en dakpartij stedebouwkundige waarde. Goed voorbeeld architectuur uit eerste decennium 20e eeuw. Bouwtype en bouwstijl in deze vorm tamelijk zeldzaam binnen Amersfoort. Detaillering hier en daar verdwenen.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 506

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview