terug

Snouckaertlaan 38

Snouckaertlaan 38

Grand Théâtre

Architect: Blom, Joh. H.
Functie: Bioscoop

Samengestelde bouwmassa, bestaande uit een symmetrisch opgezet bioscoopgedeelte, door een middenrisaliet in drieën verdeeld, en links een woongedeelte. Het geheel wordt gekenmerkt door blokvormige volumes van ten minste twee bouwlagen met platte daken die in rooilijn en hoogte ten opzichte van elkaar verspringen. De rechte hoeken worden slechts bij de ingang afgewisseld door gebogen muurvlakken. De gevels zijn vrij gesloten en bestaan uit bruingele bakstenen. Het bioscoopgedeelte is vertikaal geaard, hetgeen door hoge stalen ramen wordt versterkt. Daarentegen bezit het woongedeelte een horizontale ramenreeks met luifel. Trap en muurtje accentueren ingang. Vaag is nog het opschrift "Grand Théâtre" te herkennen. Uitbreiding aan achterzijde.

Motivering

Dit pand is vooral van waarde door de verwantschap met de architectuur van Dudok en De Stijl, waarvan het een late navolging is. Samengaan balusters en stalen ramenreeksen. Ingangspartij ingrijpend gewijzigd. Voor plaatselijke geschiedenis van betekenis. Deels door brand verwoest, waarbij voorste, meest bepalende deel behouden bleef.

Bureau Monumentenzorg, gemeente Amersfoort, nr. 489

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview