terug

Brouwerijen Langegracht

Brouwerijen Langegracht
route

Langegracht 5, Amersfoort

Aan de Lange-en Kortegracht waren de belangrijkste brouwerijen gevestigd. Dit is niet zo verwonderlijk, wanneer wij beseffen dat dit vooral de op export gerichte gebouwen waren. De grachtaansluiting was voor de laatmiddeleeuwse brouwers van groot belang, omdat de vaten per schip konden worden vervoerd. Bovendien werd het grachtwater ook geregeld gebruikt als spoelwater; er was immers geen waterleiding. Dat men ook op dit water rioleerde was kennelijk geen bezwaar! Voor het brouwen zelf beschikte men als regel wel over water uit eigen bronnen, dat trouwens tijdens het brouwen sterk en langdurig werd verhit. Op Langegracht 12 was tot ca 1700 brouwerij Het Anker gevestigd. Het gebouw is in 1895 grotendeels gesloopt. Van de fraaie trapgevel is maar weinig over; alleen de ankertjes zijn nog te herkennen. Op de nummers 23 en 31 zaten de brouwerijen De Posthoorn en De Lelie. Dat hier vroeger brouwerijen waren gevestigd is aan de buitenzijde niet meer te zien. Wel zijn van De Lelie nog de oude kelders aanwezig.

Archief Eemland

Info ReactiesAfbeeldingen Streetview